Upit knjižarstvo, pronađeno natuknica: 11

knjižarstvo

knjižarstvo, skupni naziv za različite oblike trgovine knjigama, časopisima, zemljovidima, muzikalijama ...

bibliologija

bibliologija (biblio- + -logija), znanost o knjizi. Za tu znanost u prošlosti često se koristio naziv ...

Ćelap, Đorđe

Ćelap, Đorđe, hrvatski knjižar i nakladnik (Mirkovci kraj Vinkovaca, 17. IX. 1892 – Zagreb, 31. V. 1949). ...

Frankfurt na Majni

Frankfurt na Majni (njem. Frankfurt am Main [fra'ŋkfurt ~ mạin]), luka na Majni i najveći grad u Hessenu, ...

Golec, Ivica

Golec, Ivica, hrvatski povjesničar (Petrinja, 23. IV. 1943 – Petrinja, 13. VIII. 2017). Završio Učiteljsku ...

Klaić, Vjekoslav

Klaić, Vjekoslav, hrvatski povjesničar, književnik i muzikolog (Garčin kraj Slavonskoga Broda, 21. VI. 1849 ...

knjiga

knjiga (praslavenska riječ nejasna postanka, možda od staronordijskoga kenning: bilješka, znak, ili ...

Meyer, Joseph

Meyer [mại'əɹ], Joseph, njemački nakladnik i knjižar (Gotha, 9. V. 1796 – Hildburghausen, 27. VI. 1856). ...

nakladništvo

nakladništvo (izdavaštvo), djelatnost kojom djelo postaje dostupno javnosti, a uključuje pribavljanje ...

Novikov, Nikolaj Ivanovič

Novikov [no'v’ikəf], Nikolaj Ivanovič, ruski pisac, publicist i nakladnik (Tihvinskoje kraj Moskve, ...

(1)  2