Upit kivika, pronađeno natuknica: 5

kivika

kivika →  kivija ...

aktinidije

aktinidije (grč. ἀϰτίς, genitiv ἀϰτῖνος: zraka) (kiwi, kivika), listopadne, dvodomne biljke povijuše ...

kivija

kivija ili kivika (engl. kiwi, iz maorskoga) (kivi, kineski ogrozd; Actinidia chinensis), istočnoaz. ...

voćarstvo

voćarstvo, grana poljoprivrede koja se bavi uzgojem voćaka te proizvodnjom i doradbom (čuvanjem i pripremom ...

voćke

voćke, višegodišnje drvenaste kulturne biljke (osim jagode, koja je zeljasta). Uzgajaju se u obliku ...