Upit kirurgija, pronađeno natuknica: 20

kirurgija

kirurgija (lat. chirurgia < grč. χεıρουργία: ručna obradba; vidarsko umijeće), grana medicinske znanosti ...

estetska kirurgija

estetska kirurgija →  plastična kirurgija ...

maksilofacijalna kirurgija

maksilofacijalna kirurgija (lat. maxilla: čeljust + znanstv. lat. facialis: koji se odnosi na lice ...

oralna kirurgija

oralna kirurgija, specijalistička stomatološka disciplina koja se bavi kirurškim zahvatima na zubima, ...

plastična kirurgija

plastična kirurgija, grana kirurgije koja se bavi uspostavljanjem oblika i funkcije dijelova tijela ...

ratna kirurgija

ratna kirurgija →  kirurgija ...

torakokirurgija

torakokirurgija ili torakalna kirurgija (toraks + kirurgija), grana kirurgije koja se bavi operativnim ...

Chauliac, Guy de

Chauliac [šol·ja'k], Guy de (latinizirano Guido de Cauliaco [kauli'ako]), francuski kirurg (Chauliac, ...

Čupar, Ivo

Čupar, Ivo, hrvatski stomatolog (Brod na Savi, 29. IX. 1901 – Zagreb, 28. IX. 1981). Medicinu studirao ...

Femenić, Branko

Femenić, Branko, hrvatski otorinolaringolog (Zagreb, 30. VI. 1915 – Zagreb, 16. V. 1982). Studij medicine ...

(1)  2