Upit keramička vlakna, pronađeno natuknica: 4

keramička vlakna

keramička vlakna, polikristalasta vlakna građena od oksida, karbida ili nitrida nekih metala (aluminij, ...

kemijska vlakna

kemijska vlakna, vlakna koja se proizvode tehnološkim postupkom; nazivaju se i umjetnim vlaknima, za ...

tehnički materijali

tehnički materijali, tehnički uporabljive tvari koje služe pri izradbi i proizvodnji najrazličitijih ...

vlakna, tekstilna

vlakna, tekstilna, izduljene (nitaste) tvorevine koje služe za izradbu složenijih tekstilnih proizvoda. ...