Upit kemijski potencijal, pronađeno natuknica: 10

kemijski potencijal

kemijski potencijal (znak μ), fizikalna veličina koja opisuje sposobnost električki neutralnih atoma ...

Bose-Einsteinova statistika

Bose-Einsteinova statistika [bo'se ại'nštain~] (po Satyendru Nathu Boseu i Albertu Einsteinu), kvantna ...

mi

mi (grčki μῦ, mỹ; Μ, μ). 1. Dvanaesto slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkog mem kao znak za sonant ...

termodinamički sustav

termodinamički sustav, fizikalni sustav u kojem nastaju i odvijaju se termodinamički procesi. Stanje ...

akcijske struje

akcijske struje ili akcijski potencijali, promjene električnog potencijala na staničnim membranama (npr. ...

Cavendish, Henry

Cavendish [kæ'vəndiš], Henry, engleski kemičar i fizičar (Nica, 10. X. 1731 – London, 24. II. 1810). ...

električni kondenzator

električni kondenzator (njem. Kondensator, prema lat. condensare: zbiti, zgusnuti), element električnoga ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

ionizacija

ionizacija, nastajanje električki nabijenih čestica, iona, iz neutralnih atoma ili molekula. Ionizaciju ...

metali

metali (lat. metallum < grč. μέταλλον: rudnik; ruda), elementarne tvari koje se odlikuju nizom karakterističnih ...

(1)