Upit kapital, pronađeno natuknica: 92

kapital

kapital (njem. Kapital < tal. capitale: bogatstvo, novčani posjed < lat. capitalis: glavni, od caput: ...

državni kapital

državni kapital, financijska i druga imovina u državnom vlasništvu. Razvio se osobito nakon II. svjetskog rata, ...

kulturni kapital

kulturni kapital, oblik osobnoga ljudskoga kapitala, koji obuhvaća ponutrenje (internalizaciju) uglednih ...

zelenaški kapital

zelenaški kapital, oblik kamatonosnoga kapitala i jedan od najstarijih oblika kapitala uopće. Postojao ...

Abdul Hamid II.

Abdul Hamid II. (tur. Abdülhamit [abdylhami't]), osmanski sultan (Carigrad, 21. IX. 1842 – Carigrad, ...

Afrička razvojna banka

Afrička razvojna banka (engleski African Development Bank, akronim AfDB), regionalna financijska ustanova ...

Althusser, Louis

Althusser [altysε:'ʀ], Louis, francuski filozof i sociolog (Birmandreis, Alžir, 16. X. 1918 – La Verrière, ...

AMC

AMC (akronim od engleskog Agricultural Mortgage Corporation), ustanova utemeljena 1928. u Engleskoj ...

Arapski fond za ekonomski i društveni razvoj

Arapski fond za ekonomski i društveni razvoj (engl. Arab Fund for Economic and Social Development, akronim ...

Azijska banka za razvoj

Azijska banka za razvoj (engl. Asian Development Bank, akronim ADB), regionalna financijska ustanova ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10