Upit jantar, pronađeno natuknica: 17

jantar

jantar ili ćilibar (ruski jantar’ < litavski gintãras; turski kehruba, kehlibar < perzijski kehrubā, ...

jet

jet (njem. Jett, iz engl. jet) (gagat, crni jantar), crni, sjajni smolasti ugljen toliko tvrd da se ...

Anyang

Anyang [anjaŋ], grad u pokrajini Henanu, istočna Kina; 950 301 st., šire gradsko područje 5 172 834 st. ...

elektricitet

elektricitet (njem. Elektrizität, prema engl. electricity i franc. électricité < znanstv. lat. electricitas, ...

električna oftalmija

električna oftalmija (znanstv. lat. electricus: električan, prema grč. ἤλεϰτρον: jantar i grč. ὀφϑαλμία: ...

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

geografska otkrića

geografska otkrića, otkrivanje, upoznavanje i istraživanje nepoznatih krajeva Zemlje. Premda o tome ...

Gilbert, William

Gilbert [gi'lbət], William, engleski fizičar i liječnik (Colchester, 24. V. 1544 – London ili Colchester, ...

J

J. 1. Četrnaesto slovo hrvatske abecede, za sonantni spirantni suglasnik /j/. Sudjeluje i u digrafima ...

(1)  2