Upit jako međudjelovanje, pronađeno natuknica: 10

jako međudjelovanje

jako međudjelovanje, temeljno međudjelovanje kvarkova i gluona koje drži na okupu kvarkove u nukleonu ...

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih čestica kao temeljnih ...

gluon

gluon (engl. gluon, od glue: ljepilo < franc. glu: ljepak [od imele] < kasnolat. glus, genitiv glutis, ...

međudjelovanje

međudjelovanje (interakcija), u fizici, utjecaj jednoga fizikalnoga sustava na drugi koji dovodi do ...

simetrija

simetrija (grč. συμμετρία: razmjer, sklad, mjera). 1. U širem smislu, razmjernost (proporcionalnost) ...

standardna teorija čestica i sila

standardna teorija čestica i sila, kvantnomehanički teorijski opis potvrđen eksperimentalnim provjerama ...

temeljno međudjelovanje

temeljno međudjelovanje (fundamentalna interakcija), međudjelovanje elementarnih čestica: gravitacijsko, ...

embriologija

embriologija (embrio- + -logija), grana biologije koja proučava razvoj zametka (embrija), tj. promjene ...

radioaktivnost

radioaktivnost (radio- + aktivnost), spontano emitiranje alfa-česticȃ i beta-česticȃ iz tvari, često ...

standardni model čestica

standardni model čestica, u fizici elementarnih čestica, teorija koja opisuje subatomske čestice i elektromagnetsko, ...

(1)