Upit izogamija, pronađeno natuknica: 5

izogamija

izogamija (izo- + -gamija), način spolnoga razmnožavanja u primitivnih organizama (niže alge i gljive), ...

alge

alge (lat. algae), u najširem smislu, svi autotrofni organizmi na nižem razvojnom stupnju koji u svojem ...

anizogamija

anizogamija (grč. ἄνıσος: nejednak + -gamija), tip spolnog razmnožavanja pri kojem se spajaju spolne ...

oplodnja

oplodnja ili fekundacija (prema lat. fecundare: činiti plodnim, rodnim), spajanje gameta suprotnih spolova; ...

razmnožavanje

razmnožavanje (reprodukcija), proces kojim živi organizmi stvaraju potomstvo i tako omogućuju preživljavanje ...