Upit ispravljač, pronađeno natuknica: 11

ispravljač

ispravljač, električni uređaj za napajanje trošila pretvaranjem izmjenične električne struje u istosmjernu. ...

alternator

alternator (njem. Alternator, prema lat. alternus: izmjeničan), električni generator izmjenične električne ...

ampermetar

ampermetar (amper + -metar), instrument za mjerenje jakosti električne struje. Ampermetri s pomičnom ...

država

država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan ...

Fleming, John Ambrose

Fleming [fle'miŋ], John Ambrose, engleski fizičar i elektroinženjer (Lancaster, 29. XI. 1849 – Sidmouth, ...

komutator

komutator (prema lat. commutare: izmijeniti, promijeniti). 1. Dio električnog generatora ili električnog ...

učinska elektronika

učinska elektronika (energetska elektronika), područje elektronike koje se bavi pretvorbom obilježja ...

učinski pretvarač

učinski pretvarač, uređaj kojim se neka energija pretvara u električnu (i obratno) ili kojim se mijenjaju ...

univerzalni instrument

univerzalni instrument. 1. U astronomiji, teleskop s azimutskom montažom koji služi za mjerenje altitude ...

voltmetar

voltmetar (volt + -metar), instrument za mjerenje električnoga napona. Među analognim voltmetrima najčešće ...

(1)  2