Upit interpretacija, pronađeno natuknica: 78

interpretacija

interpretacija (lat. interpretatio). 1. Tumačenje, objašnjenje, shvaćanje; misaoni postupak, odnosno ...

interpretacija prava

interpretacija prava  →  tumačenje prava ...

Angola

Angola (Republika Angola/República de Angola), država u jugozapadnoj Africi, između Republike Konga ...

Auerbach, Erich

Auerbach [ạu'əɹbax], Erich, njemački povjesničar književnosti (Berlin, 9. XI. 1892 – Wallingford, SAD, ...

Beard, Charles Austin

Beard [bi'əɹd], Charles Austin, američki povjesničar i politolog (kraj Knightstowna, 27. XI. 1874 – ...

Bernik, France

Bernik, France, slovenski književni povjesničar (Ljubljana, 13. V. 1927 – Ljubljana, 27. IV. 2020). ...

Björling, Jussi

Björling [bjœ:'ḷiŋ], Jussi, švedski operni pjevač (Stora Tuna, 5. II. 1911 – Stockholm, 9. IX. 1960). ...

Blažević, Neda Miranda

Blažević, Neda Miranda, hrvatska književnica (Gračac, 1. I. 1951). Diplomirala komparativnu književnost ...

Brelet, Gisèle

Brelet [bʀəlε'], Gisèle, francuska estetičarka i pijanistica (Fontenay-le-Comte, 6. III. 1915 – La Tranche-sur-Mer, ...

Car-Matutinović, Ljerka

Car-Matutinović, Ljerka, hrvatska književnica i prevoditeljica (Crikvenica, 11. VII. 1931). Studij jugoslavistike ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8