Upit interna medicina, pronađeno natuknica: 3

interna medicina

interna medicina (lat. internus: unutarnji), klinička medicinska disciplina koja se bavi proučavanjem, ...

medicina

medicina (lat. [ars] medicina: liječništvo), grana ljudske djelatnosti kojoj je cilj liječenje i rehabilitacija ...

Vrhovac, Božidar

Vrhovac, Božidar, hrvatski liječnik (Zagreb, 8. VI. 1936 – Zagreb, 4. XII. 2009). Sin V. Vrhovca. Od ...