Upit interakcija, pronađeno natuknica: 42

interakcija

interakcija →  međudjelovanje ...

temeljno međudjelovanje

temeljno međudjelovanje (fundamentalna interakcija), međudjelovanje elementarnih čestica: gravitacijsko, ...

Albers, Josef

Albers [æ'lbəɹz], Josef, američki slikar njemačkog podrijetla (Bottrop, Njemačka, 19. III. 1888 – New ...

ambijentalna umjetnost

ambijentalna umjetnost (engl. environmental art), umjetnička praksa oblikovanja određenoga prostora ...

anorganska kemija

anorganska kemija, dio kemije što se bavi kemijskim elementima i njihovim spojevima, osim većine ugljikovih ...

biocenoza

biocenoza (bio- + grč. ϰοίνωσıς: zajednica), životna zajednica raznovrsnih biljnih i životinjskih organizama ...

bugarštica

bugarštica (bugaršćica), vrsta najstarije zapisane hrvatske usmenoknjiževne pripovjedne pjesme; teži ...

Chew, Geoffrey Foucar

Chew [ču:], Geoffrey Foucar, američki fizičar (Washington, 5. VI. 1924). Doktorirao (1946) na Sveučilištu ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

Dalitz, Richard Henry

Dalitz [dα:'lic], Richard Henry, australski teorijski fizičar (Dimboola, 25. II. 1925 – Oxford, 13. I. 2006). ...

(1)  2  3  4  5