Upit inicijal, pronađeno natuknica: 3

inicijal

inicijal (kasnolatinski initialis: početni, od latinskog initium: početak). 1. Početno slovo riječi. ...

notacija

notacija (lat. notatio). 1. Bilježenje, konvencionalan način koji služi za prikazivanje pojmova, veličina ...

slikarstvo

slikarstvo, grana likovnih umjetnosti u kojoj se bojom i linijom na plošnoj podlozi daje prikaz stvarnih ...