Upit inercija, pronađeno natuknica: 7

inercija

inercija (lat. inertia: tromost). 1. Nepokretnost, negibljivost, nedjelovanje; ustaljenost, nepromjenljivost; ...

daljinska istraživanja

daljinska istraživanja, snimanje Zemljine površine iz daljine, s pomoću zrakoplova (aerosnimanja) ili ...

gibanje

gibanje. 1. U mehanici, promjena položaja materijalne točke ili promjena položaja ili orijentacije ...

giroskop

giroskop (žiroskop) (grč. γῦρος: krug ili γυρός: okrugao, zaobljen + -skop), instrument kojemu je glavni ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

mehanika

mehanika (kasnolat. mechanica: strojarstvo < grč. μηχανιϰὴ [τέχνη]: umijeće strojogradnje, od μηχανιϰός: ...

petnaesterac

petnaesterac, stih od petnaest slogova. Cezura dolazi obično iza osmoga sloga pa prevladava trohejska ...