Upit imprimatur, pronađeno natuknica: 1

imprimatur

imprimatur (lat.: neka se otisne), u izdavaštvu, dopuštenje za tisak što ga daje autor, urednik ili ...