Upit igla, pronađeno natuknica: 30

igla (više značenja)

igla (praslavenski jьgъla, starocrkvenoslavenski igъla). 1. Zaoštrena šipčica, obično s ušicom za provlačenje ...

iglica (zoologija)

iglica ili igla (jaglica; Belone belone), riba iz porodice iglica (Belonidae), duga do 80 cm, uske duguljaste ...

akupunktura

akupunktura (lat. acus: igla + punctura: ubod), metoda drevne kineske pučke medicine gdje se liječenje ...

Ampère, André-Marie

Ampère [8118pε:'ʀ], André-Marie, francuski fizičar, matematičar, kemičar i filozof (Lyon, 20. I. 1775 – ...

Arago, Dominique François

Arago [aʀagọ'], Dominique François, francuski fizičar i astronom, političar (Estagell, 26. II. 1786 ...

azimut

azimut (arap. as-sumūt: smjerovi, putovi, množina od as-samt), vodoravna kutna udaljenost od utvrđenog ...

elektrodinamičko djelovanje

elektrodinamičko djelovanje, djelovanje električne struje u vodiču na drugi vodič ili trajni magnet. ...

elektrokauterizacija

elektrokauterizacija (elektro- + grč. ϰαυτήρ: koji spaljuje), uklanjanje manjih patoloških tvorbi na ...

elektromagnetizam

elektromagnetizam, grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetskih ...

fibula

fibula (lat.: spona, kopča). 1. Metalna igla sigurnosnica kojom se pričvršćuju i spajaju pojedini dijelovi ...

(1)  2  3