Upit hipsometrijska krivulja, pronađeno natuknica: 1

hipsometrijska krivulja

hipsometrijska krivulja (grč. ὕψος: visina + -metrijski), krivulja kojom se u pravokutnome koordinatnom ...