Upit hijeroglifi, pronađeno natuknica: 9

hijeroglifi

hijeroglifi (franc. hiéroglyphe, njem. Hieroglyph; usp. grč. τὰ ἱερογλυφıϰὰ [γράμματα]: sveta [pismena], ...

alfabet

alfabet, konvencionalno poredan niz svih slova koja se upotrebljavaju u kojem pismu, pa onda, u prenesenom ...

anatolijski jezici

anatolijski jezici, potporodica indoeuropskih jezika koji su se govorili u Maloj Aziji. Ondje se javlja ...

egiptologija

egiptologija, znanost koja proučava povijest, jezik, duhovnu i materijalnu kulturu starog Egipta u razdoblju ...

epigrafika

epigrafika (epigrafija) (od grč. ἐπıγραφή: natpis), arheološka disciplina kojoj je zadaća čitanje i ...

ideogram

ideogram (ideo- + -gram), konvencionalna slika kao simbol pojma ili predmeta (a ne riječi ili rečenice ...

Olmeki

Olmeki, stari indijanski narod, naseljen uglavnom na području državâ Veracruz i Tabasco u Meksičkom ...

Quarles, Francis

Quarles [kwɔ:lz], Francis, engleski književnik (Romford, kršten 8. V. 1592 – London, 8. IX. 1644). Školovao ...

simbol

simbol (lat. symbolum < grč. σύμβολον: znak, znamenje). 1. Pojam koji se raznoliko rabi u mnogim humanističkim ...