Upit hidrogram, pronađeno natuknica: 2

hidrogram

hidrogram (hidro- + -gram), grafički prikaz protoka vode u vremenu. Hidrogram ili hod protoka dobije ...

hidrologija

hidrologija (hidro- + -logija), znanost koja proučava vode iznad i ispod Zemljine površine i pritom ...