Upit heksagram, pronađeno natuknica: 4

heksagram

heksagram (heksa- + -gram), šesterokraka zvijezda; geometrijska figura sastavljena od dvaju sukladnih ...

Davidova zvijezda

Davidova zvijezda (hebr. magen David: Davidov štit), simbol u obliku dvaju trokuta spojenih u heksagram, ...

pečat

pečat (staroslavenski pečatь) (štambilj, žig). 1. Naprava s urezanim reljefnim znakom i nazivom pravne ...

vjerovanja, pučka

vjerovanja, pučka (narodna vjerovanja), skup tradicijskih predodžbi o čovjeku i svemu što ga okružuje. ...