Upit halkografija, pronađeno natuknica: 1

halkografija

halkografija (grč. χαλϰός: bakar + -grafija), u tiskarstvu, rjeđe korišten naziv za bakrorez, izvornu ...