Upit graviton, pronađeno natuknica: 3

graviton

graviton (prema gravitacija) (znak G), hipotetska elementarna čestica koja je posrednik u gravitacijskome ...

gravitacija

gravitacija (prema lat. gravitas: težina), sila uzajamnog privlačenja između masa. Po Isaacu Newtonu, ...

supergravitacija

supergravitacija (super- + gravitacija), model kvantne gravitacije u kojem se točkastolike elementarne ...