Upit gravettien, pronađeno natuknica: 7

gravettien

gravettien [gʀavetj63338'], kultura mlađega paleolitika nazvana prema nalazištu La Gravette kraj Bayaca ...

Betalov spodmol

Betalov spodmol, višeslojno prapovijesno nalazište u kraškoj špilji kraj Postojne, Slovenija. Sustavna ...

Grimaldi (špilje)

Grimaldi [~ma'ldi], skupina od devet špilja kraj grada Ventimiglie na ligurskoj obali, Italija. U Prinčevoj ...

Paglicci

Paglicci [paļi'č:i], špilja na poluotoku Gargano u jugoistočnoj Italiji. Arheološka istraživanja utvrdila ...

périgordien

périgordien [peʀigɔʀd∙j63338'] (franc.), kulture mlađega paleolitika, nazvane prema području Périgord (departman ...

starije kameno doba

starije kameno doba (paleolitik), najstarije i najduže razdoblje ljudske povijesti; naziv paleolitik ...

Velika pećina

Velika pećina (Mačkova pećina), špilja nedaleko od sela Goranci u istočnom dijelu Ravne gore (Hrvatsko ...