Upit grafit, pronađeno natuknica: 34

grafit

grafit (njem. Graphit, od grč. γράφεıν: pisati), heksagonska modifikacija ugljika, znatno raširenija ...

alotropija

alotropija (grč. ἀλλότροπος: promjenljiv), pojavljivanje nekih kemijskih elemenata u više oblika (u ...

Bavarska

Bavarska (njemački Bayern [bại'əɹn]), najveća savezna zemlja (puni naziv Slobodna država Bavarska/Freistaat ...

Burjatija

Burjatija (Бурятия), republika u sastavu Rusije; obuhvaća 351 300 km2 s 972 658 st. (2010). Leži u jugoistočnom ...

crtež

crtež, grafički prikaz oblika na nekoj površini; slika predmeta ili pojava rađena s pomoću crtaćeg materijala ...

dijamant

dijamant (srednjovj. lat. diamas, genitiv diamantis, prema klas. lat. adamas < grč. ἀδάμας, genitiv ...

elementarna tvar

elementarna tvar, makroskopski uzorak neke tvari koja se sastoji od istovrsnih atoma, odn. od atoma ...

Fučić, Branko

Fučić, Branko, hrvatski povjesničar umjetnosti (Dubašnica na Krku, 8. IX. 1920 – Rijeka, 30. I. 1999). ...

fulereni

fulereni, treća alotropska modifikacija ugljika (uz dijamant i grafit), organske tvari s kuglastim šupljim ...

glagoljaštvo

glagoljaštvo, karakterističan segment hrv. kulture, dominantan u sr. vijeku, koji čine: glagoljičko ...

(1)  2  3  4