Upit grafička tehnologija, pronađeno natuknica: 3

grafička tehnologija

grafička tehnologija, djelatnost koja se bavi postupcima oblikovanja, reprodukcije i umnožavanja teksta ...

tehnika

tehnika (prema grč. τεχνιϰός: vješt, uvježban, od τέχνη: umijeće, vještina), ukupnost iskustveno ili ...

grafička industrija

grafička industrija, grana industrije koja se bavi izradbom grafičkih proizvoda kao što su novine i ...