Upit gluonski mlaz, pronađeno natuknica: 1

gluonski mlaz

gluonski mlaz, zračenje kvarkova gluonima, analogno je zakočnomu zračenju fotona koje emitiraju električki ...