Upit globalno zagrijavanje, pronađeno natuknica: 8

globalno zagrijavanje

globalno zagrijavanje, postupno zagrijavanje Zemljine površine i najnižih slojeva atmosfere uzrokovano ...

Hasselmann, Klaus

Hasselmann [ha'səlman], Klaus, njemački oceanograf i klimatolog (Hamburg, 25. X. 1931). Diplomirao (1955) ...

klima

klima (kasnolat. clima < grč. ϰλίμα: nagib; strana svijeta), podneblje; prosječno stanje atmosfere, ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

nuklearna elektrana

nuklearna elektrana, elektrana u kojoj se toplinska energija proizvedena u nuklearnom reaktoru kontroliranom ...

Revelle, Roger

Revelle [rive'l], Roger, američki oceanograf (Seattle, 7. III. 1909 – San Diego, 15. VII. 1991). Doktorirao ...

Seitz, Frederick

Seitz [sạic], Frederick, američki fizičar (San Francisco, 4. VII. 1911 – New York, 2. III. 2008). Diplomirao ...

ugljikov dioksid

ugljikov dioksid (ugljikov(IV) oksid), CO2, kemijski spoj u kojem su dva atoma kisika vezana dvostrukom ...