Upit gljive, pronađeno natuknica: 62

gljive

gljive (Fungi, Mycota, Mycophyta), jedno od 6 carstava živoga svijeta. U tradicionalnoj biološkoj klasifikaciji ...

aktinomiceti

aktinomiceti (aktino- + grč. μύϰης, genitiv μύϰητος: gljiva) (Actinomycetales), »zrakaste gljive«, velika ...

Archaea

Archaea [arhe'a] (grč. ἀρχαῖος: star), uz Eucarya (životinje, biljke, gljive) i Eubacteria jedno od ...

biljke

biljke (Plantae, Vegetabilia). Do polovice XX. stoljeća živi se svijet dijelio na dva velika carstva: ...

biološko kruženje elemenata

biološko kruženje elemenata, kružno kretanje kemijskih elemenata u procesima izgradnje i razgradnje ...

bioluminiscencija

bioluminiscencija (bio- + luminiscencija), hladno svijetljenje u živih organizama koji procesom izmjene ...

bioproizvod

bioproizvod, proizvod mijene tvari (metabolizma) tijekom rasta i održavanja životne aktivnosti živih ...

Blagaić, Kamilo

Blagaić, Kamilo, hrvatski mikolog amater i pisac (Boričevac, 16. III. 1861 – Zagreb, 7. IX. 1933). Studirao ...

bolest

bolest, poremećaj normalnih odnosa u organizmu sa specifičnim uzrokom i prepoznatljivim simptomima i ...

bubinga

bubinga, drvo vrste Guibourtia tessmannii (por. Caesalpiniaceae). Ime potječe iz Kameruna i Konga, a ...

(1)  2  3  4  5  6  7