Upit gestikulacija, pronađeno natuknica: 2

gestikulacija

gestikulacija (lat. gesticulatio), izražavanje gestama, pokretima ruku, glave i tijela, odnosno mimikom. ...

obavijesna teorija

obavijesna teorija, disciplina koja se bavi proučavanjem procesa koji sudjeluju u prenošenju, tj. odašiljanju ...