Upit geslo, pronađeno natuknica: 20

geslo

geslo (češ. heslo) →  deviza ...

ad maiorem Dei gloriam

ad maiorem Dei gloriam [~ majo:'~ de'i: glo:'~] (latinski: na što veću slavu Božju), geslo Isusovačkoga ...

aut Caesar aut nihil

aut Caesar aut nihil [ạut ce:'zar ạut ni'~] (lat.), ili Cezar ili ništa; geslo Cesara Borgie (1478–1507), ...

deviza

deviza (franc. devise), lozinka, geslo, mudra izreka koja služi kao pravilo; krilatica, parola. Nekad ...

Družba »Braća Hrvatskoga Zmaja«

Družba »Braća Hrvatskoga Zmaja«, hrvatsko bratstvo i kulturna udruga utemeljena na načelima prijateljstva, ...

fonologija

fonologija (fono- + -logija), lingvistička disciplina koja proučava razlikovnu funkciju glasova u pojedinom ...

Francuska

Francuska (République Française; France), država u zapadnoj Europi, između Belgije (duljina granice ...

G

G. 1. Jedanaesto slovo hrvatske abecede, a sedmo latinske, za velar /g/. Nosi silabičko ime »ge«. Razvilo ...

homo mensura

homo mensura [ho'mo me:nzu:'ra] (lat. homo: čovjek i mensura: mjera), geslo za relativističku tezu sofista ...

Ibárruri, Dolores Gómez

Ibárruri [iβa'r:uri], Dolores Gómez (pseudonim La Pasionaria), španjolska revolucionarka (Gallarta, ...

(1)  2