Upit geodetski signal, pronađeno natuknica: 4

geodetski signal

geodetski signal, iz daljine vidljiva oznaka položaja odabrane točke na terenu, rabi se za viziranje ...

trigonometar

trigonometar (grč. τρίγωνος: trokutni + -metar), geodetska točka u →  trigonometrijskoj mreži koja ima ...

trigonometrijska mreža

trigonometrijska mreža, u geodeziji, skup trajno označenih (stabiliziranih) točaka na Zemljinoj površini ...

relativistička fizika

relativistička fizika, moderna fizičko-matematička teorija koja potpuno obuhvaća prirodne pojave na ...