Upit funkcionalni odgoj, pronađeno natuknica: 3

funkcionalni odgoj

funkcionalni odgoj, pedagoški odgoj bez planirane svrhe i namjere (suprotno: intencionalni odgoj – namjeran, ...

nastava

nastava, temeljni dio škol. rada u kojem se planski i organizirano provodi odgoj i obrazovanje učenika ...

prava djeteta

prava djeteta, podvrsta ljudskih prava kojima je smisao priznavanje posebnih potreba djece radi njihove ...