Upit fotoelektrični efekt, pronađeno natuknica: 15

fotoelektrični efekt

fotoelektrični efekt (fotoefekt), djelovanje elektromagnetskih valova (infracrvenih, svjetlosnih, ultraljubičastih, ...

Brattain, Walter Houser

Brattain [brətẹi'n], Walter Houser, američki fizičar (Amoy, Kina, 10. II. 1902 – Seattle, 13. X. 1987). ...

Broglie, Maurice de

Broglie [bʀɔj], Maurice de, francuski fizičar (Pariz, 27. IV. 1875 – Neuilly-sur-Seine, 14. VII. 1960). ...

efekt

efekt (lat. effectus). 1. Učinak, posljedica nekog djelovanja, uradak; dojam, utisak. – Efektan, djelotvoran, ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

fizika čvrstog stanja

fizika čvrstog stanja, grana fizike koja proučava strukturu tvari u čvrstome stanju te s pomoću kvantne ...

fotodioda

fotodioda (foto- + dioda), poluvodički elektronički element u kojem svjetlost (i blisko elektromagnetsko ...

fotoelement

fotoelement (fotočlanak), poluvodički elektronički element, pretvornik svjetlosne (općenito zračevne) ...

foton

foton (prema grč. φῶς, genitiv: φωτός: svjetlοst) (svjetlosni kvant) (znak γ), osnovni djelić energije ...

fototranzistor

fototranzistor (foto- + tranzistor), tranzistor u kojem svjetlost (i blisko elektromagnetsko zračenje) ...

(1)  2