Upit florni elementi, pronađeno natuknica: 6

florni elementi

florni elementi, skupine biljnih svojti nekoga područja razvrstane po određenom biljnogeografskom gledištu. ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

Bahami

Bahami (u nas često Bahama; engleski Bahamas; Zajednica Bahamâ/Commonwealth of The Bahamas), država ...

geobotanika

geobotanika (geo- + botanika) (fitogeografija, biljna geografija), u širem smislu, grana botanike koja ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Jamajka

Jamajka (Jamaica), država na istoimenom otoku (Jamaica) u skupini Velikih Antila, u Karipskome moru. ...