Upit fleksografski tisak, pronađeno natuknica: 5

fleksografski tisak

fleksografski tisak, vrsta visokoga tiska koji se provodi mekanom i elastičnom tiskovnom formom od gume ...

boje, grafičke

boje, grafičke, boje koje su svojim sastavom i svojstvima prilagođene primjeni na tiskarskim strojevima. ...

stereotipija

stereotipija (stereo- + -tipija, prema franc. stéréotypie). 1. U tiskarstvu, postupak umnažanja tiskovnih ...

tiskarske tehnike

tiskarske tehnike, postupci kojima se pripremljeni tekst i ilustracije umnožavaju (reproduciraju) na ...

tiskovna forma

tiskovna forma, u postupku tiskarske reprodukcije, nosač grafičkoga zapisa (npr. tekst, ilustracije) ...