Upit fizikalni sustav, pronađeno natuknica: 30

fizikalni sustav

fizikalni sustav, skup odabranih i od okoline odvojenih fizikalnih objekata (tijela, čestica, polja) ...

akcija

akcija (lat. actio). 1. Djelovanje, djelatnost, djelo, čin, radnja, pothvat. 2. U fizici (znak S), ...

centrifugalna sila

centrifugalna sila (centri- + -fugalna) (znak Fcf), inercijska sila koja djeluje na česticu ili tijelo ...

disipativni sustav

disipativni sustav (prema lat. dissipare: razasuti, razbacati, rasipati), mehanički, termodinamički, ...

energijsko stanje

energijsko stanje, stanje fizikalnoga sustava definirano njegovom ukupnom energijom (planetni sustav, ...

ergodičnost

ergodičnost (prema grč. ἔργον: djelo, čin, rad), temeljna pretpostavka u termodinamici i statističkoj ...

fizikalni model

fizikalni model, skup pretpostavki kojima se opisuje neki fizikalni sustav, pojednostavnjena predodžba ...

harmoničko titranje

harmoničko titranje (harmonijsko titranje), titranje tijela ili čestice pod djelovanjem harmoničke sile, pravilno ...

inercijski sustav

inercijski sustav, referentni sustav koji se giba jednoliko po pravcu u odnosu na neki sustav u kojem ...

kvantna fizika

kvantna fizika, grana fizike koja objašnjava pojave u svijetu atomskih dimenzija, a realistične kvantne ...

(1)  2  3