Upit fizikalni model, pronađeno natuknica: 8

fizikalni model

fizikalni model, skup pretpostavki kojima se opisuje neki fizikalni sustav, pojednostavnjena predodžba ...

crno tijelo

crno tijelo, tijelo koje gotovo potpuno apsorbira vidljivu svjetlost tj. kojemu je apsorpcijski koeficijent ...

automat

automat (grč. αὐτόματος: samopokretan). 1. Uređaj koji potpuno samostalno obavlja koristan rad prema ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

simetrija

simetrija (grč. συμμετρία: razmjer, sklad, mjera). 1. U širem smislu, razmjernost (proporcionalnost) ...

sustav

sustav ili sistem (grč. σύστημα: udruživanje; cjelina). 1. Općenito, skup elemenata (prirodnih, organskih, ...

teorija inflacije

teorija inflacije (kozmička inflacija), teorijski fizikalni i kozmološki model kojim se u prvim trenutcima ...

teorija struna

teorija struna, teorijski fizikalni i kozmološki model kojim se povezuju kvantna fizika i teorija gravitacije. ...