Upit fitocenoza, pronađeno natuknica: 6

fitocenoza

fitocenoza (fito- + -cenoza1) (biljna zajednica), zakonito građena zajednica različitih biljnih vrsta ...

ekologija

ekologija (eko- + -logija), znanost koja proučava odnose među organizmima te odnose organizama i njihova ...

ekosustav

ekosustav (biogeocenoza) (eko- + sustav), prirodna zajednica živih organizama i nežive prirode koji ...

facijes

facijes (lat. facies: lice, ploha). 1. U medicini, u anatomskom smislu, oznaka za pojedinu stranu ili ...

fitocenologija

fitocenologija (fito- + -ceno + -logija) (fitosociologija), znanstvena disciplina koja proučava biljne ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...