Upit filtracija, pronađeno natuknica: 9

filtracija

filtracija (prema filtar), fizikalna separacijska tehnika i tehnološka operacija razdvajanja heterogenih ...

biokemijsko inženjerstvo

biokemijsko inženjerstvo, primjena inženjerstva u vođenju bioloških procesa u industrijskim uvjetima, ...

centrifugiranje

centrifugiranje, u procesnoj tehnici, separacijska operacija kojom se razdvajanje heterogenih smjesa ...

kemijsko inženjerstvo

kemijsko inženjerstvo, područje tehničkih znanosti koje se bavi proučavanjem i razvijanjem postupaka ...

kvasac

kvasac, proizvod razmnožavanja pupanjem ili staničnom diobom mikroskopski sitnih jednostaničnih gljivica, ...

operacija

operacija (latinski operatio: djelatnost, posao, djelovanje). 1. U medicini, kirurški zahvat što ga ...

pročišćavanje

pročišćavanje, uklanjanje suvišnih sastojaka, primjesa i nečistoća. – U kemijskoj industriji pročišćavanje ...

separacija

separacija (lat. separatio: rastavljanje, odvajanje). 1. Odjeljivanje, razdvajanje, odcjepljenje, odvojenost, ...

vodovod

vodovod, sustav građevina, uređaja i instalacija namijenjen opskrbi vodom stambenih naselja, industrije, ...