Upit faktorska analiza, pronađeno natuknica: 4

faktorska analiza

faktorska analiza, skup matematičko-statističkih postupaka koji omogućuju da se u većem broju varijabli, ...

Fulgosi, Ante

Fulgosi, Ante, hrvatski psiholog (Sušak, danas dio Rijeke, 28. IV. 1930 – Rijeka, 23. II. 2005). Diplomirao ...

Spearman, Charles Edward

Spearman [spịə'mən], Charles Edward, engleski psiholog (London, 10. IX. 1863 – London, 17. IX. 1945). ...

Thurstone, Louis Leon

Thurstone [ϑə:'ɹstən], Louis Leon, američki psiholog (Chicago, 29. V. 1887 – Chapel Hill, 29. IX. 1955). ...