Upit evapotranspiracija, pronađeno natuknica: 2

evapotranspiracija

evapotranspiracija (lat. evaporatio: isparavanje + transpiracija), gubitak vode sa Zemljine površine ...

klima

klima (kasnolat. clima < grč. ϰλίμα: nagib; strana svijeta), podneblje; prosječno stanje atmosfere, ...