Upit eukarioti, pronađeno natuknica: 7

eukarioti

eukarioti (eu- + grč. ϰάρυον: orah; orahova ljuska), jednostanični ili višestanični organizmi s definiranom ...

mikrobna biomasa

mikrobna biomasa, biomasa proistekla rastom i razmnožavanjem mikrobnih stanica; temeljni biokatalitički ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

sistematika

sistematika (prema grč. συστηματιϰός: zajedno sastavljen), grana biologije koja proučava biol. raznolikost ...

telomere

telomere (grč. τέλος: kraj, svršetak + -mer), krajevi linearnih kromosoma eukariota. To su specijalizirane ...

zarazne bolesti

zarazne ili infektivne bolesti, bolesti izazvane ulaskom patogenih mikroorganizama u organizam domaćina ...

životinja

životinja (lat. animal: prvotno značenje živ stvor, poslije životinja), živi organizam koji pripada ...