Upit estetika, pronađeno natuknica: 87

estetika

estetika (grčki αἰσϑητıϰή /τέχνη/: umijeće zapažanja, prema ἀίσϑησıς: osjetilna zamjedba i αἰσϑάνομαı: ...

Adorno, Theodor Wiesengrund

Adorno [adɔ'rno], Theodor Wiesengrund, njemački filozof, sociolog, muzikolog, skladatelj (Frankfurt ...

Aliotta, Antonio

Aliotta [al·jɔ't:a], Antonio, talijanski filozof i teoretičar znanosti (Palermo, 18. I. 1881 – Napulj, ...

Allen, Charles Grant

Allen [æ'lən], Charles Grant, engleski filozof i romanopisac (Kingston, Jamajka, 24. II. 1848 – Surrey, ...

avangarda

avangarda (franc. avant-garde: prethodnica), pojam vojne terminologije, rabi se kao metafora i u drugim ...

Balthasar, Hans Urs von

Balthasar [ba'ltazar], Hans Urs von, švicarski katolički teolog (Luzern, 12. VIII. 1905 – Basel, 26. VI. 1988). ...

Baranović, Krešimir

Baranović, Krešimir, hrvatski skladatelj i dirigent (Šibenik, 25. VII. 1894 – Beograd, 17. IX. 1975). ...

Baumgarten, Alexander Gottlieb

Baumgarten [bạu'mgartən], Alexander Gottlieb, njemački filozof (Berlin, 17. VII. 1714 – Frankfurt na ...

Bense, Max Otto

Bense [bε'nzə], Max Otto, njemački filozof (Strasbourg, 7. II. 1910 – Stuttgart, 29. IV. 1990). Profesor ...

Biblija

Biblija (kasnolat. Biblia, od grč. βıβλία, deminutiv mn. [jed. βıβλίον] od βίβλος: knjiga), sveta knjiga ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9