Upit eshil, pronađeno natuknica: 51

Eshil

Eshil (grčki Αἰσχύλος, Aiskhýlos), grčki tragički pjesnik (Eleuzina, 525/524. pr. Kr. – Gela, Sicilija, ...

Agamemnon

Agamemnon (grč. Ἀγαμέμνων, Agamémnōn), legendarni argoski i mikenski kralj, sin Atrejev, otac Oresta, ...

Appelt, Ingeborg

Appelt, Ingeborg (Inge), hrvatska glumica (Osijek, 1. I. 1943). Studij glume završila 1966. na Akademiji ...

Aristarh sa Samotrake

Aristarh sa Samotrake (grčki Ἀρίσταρχος ὁ Σαμόϑραξ, Arístarkhos ho Samóthraks), grčki filolog (Samotraka, ...

Atalanta

Atalanta (grč. Ἀταλάντη, Atalántē), u grčkoj mitologiji, djevojka lovac. Prema jednoj verziji mita Atalanta ...

Atrej

Atrej (grč. Ἀτρεύς, Atreús), u grčkoj mitologiji, mikenski kralj, sin Pelopov, otac Agamemnonov i Menelajev ...

Cesarotti, Melchiorre

Cesarotti [čezarɔ':ti], Melchiorre, talijanski književnik i prevoditelj (Padova, 15. V. 1730 – Selvazzano, ...

Crnobori-Fotez, Marija

Crnobori-Fotez, Marija, hrvatska i srpska glumica (Banjole kraj Pule, 1. X. 1918 – Beograd, 21. X. 2014). ...

Danaide

danaide (grč. Δαναδες, Danades), u grčkoj mitologiji, pedeset kćeri kralja Danaja, udanih preko volje ...

Danaja

Danaja (grč. Δανάɳ, Danáē), po grčkom mitu, kći kralja Akrizija, koji ju je zatvorio u mjedenu kulu, ...

(1)  2  3  4  5  6