Upit epizootiologija, pronađeno natuknica: 3

epizootiologija

epizootiologija (franc. épizootique: endemičan kod životinja, od epi- i grč. ζῳότης: životinjska priroda + -logija), ...

Cvetnić, Slavko

Cvetnić, Slavko, hrvatski veterinar i virolog (Mraclin, 26. III. 1929 – Zagreb, 30. I. 2016). Diplomirao ...

Zaharija, Ivan

Zaharija, Ivan, hrvatski veterinar (Križanci kraj Žminja u Istri, 2. VIII. 1908 – Zagreb, 7. VIII. 1982). ...