Upit entitet, pronađeno natuknica: 17

entitet

entitet (srednjovjekovni latinski entitas < latinski ens: biće), postojanje nečega, bît bića kao takva. ...

Bose-Einsteinova kondenzacija

Bose-Einsteinova kondenzacija [bo'se ại'nštain~] (po Satyendri Nathu Boseu i Albertu Einsteinu), pojava ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Cornell, Eric Allin

Cornell [kɔ:ɹne'l], Eric Allin, američki fizičar (Palo Alto, California, 19. XII. 1961). Diplomirao ...

dobro (više značenja)

dobro (grč. τὸ ἀγαϑόν, lat. bonum). 1. U filozofiji, valjanost kojom neka stvar ispunjava svoju svrhu. ...

država

država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan ...

Glavan, Ivo

Glavan, Ivo, hrvatski neuropsihijatar (Koprivnica, 27. IV. 1898 – Osijek, 25. VII. 1977). God. 1924–40. ...

Ketterle, Wolfgang

Ketterle [ke'təɹlə], Wolfgang, njemački fizičar (Heidelberg, 21. X. 1957). Diplomirao (1982) i doktorirao ...

međunarodne organizacije

međunarodne organizacije, udruženja država zasnovana u pravilu na međunar. ugovoru kao konstitutivnom ...

referencija

referencija (njem. Referenz < franc. référence, prema lat. referre: natrag nositi; izvijestiti), u filozofiji ...

(1)  2