Upit entalpija, pronađeno natuknica: 11

entalpija

entalpija (grč. ἐνϑάλπεıν: grijati unutra) (znak H), termodinamička funkcija stanja ravnoteže termodinamičkoga ...

slobodna entalpija

slobodna entalpija →  gibbsova energija ...

Clausius-Clapeyronova jednadžba

Clausius-Clapeyronova jednadžba [klạu'zius klapεʀ61533'~] (po Rudolfu Juliusu Emanuelu Clausiusu i Émileu ...

egzoterman

egzoterman (egzo- + -terman), koji oslobađa, razvija toplinu. Egzotermna reakcija, kemijski proces koji ...

fazni prijelaz

fazni prijelaz, promjena stanja neke tvari iz jedne faze u drugu pri određenoj temperaturi, tlaku ili ...

Gibbsova energija

Gibbsova energija [gibz~] (Gibbsov potencijal, slobodna entalpija) (znak G) (po Josiahu Willardu Gibbsu), ...

para (fizika)

para, tvar u plinovitom agregatnom stanju na temperaturi nižoj od vrelišta ili na temperaturi koja je ...

slobodna energija

slobodna energija, termodinamička funkcija stanja, mjera sposobnosti nekoga makrofizikalnog ili kemijskog ...

termička analiza

termička analiza (termoanaliza), skupina mjernih tehnika kojima se prate promjene pojedinih svojstava ...

termodinamički sustav

termodinamički sustav, fizikalni sustav u kojem nastaju i odvijaju se termodinamički procesi. Stanje ...

(1)  2