Upit endoplazmatski retikulum, pronađeno natuknica: 6

endoplazmatski retikulum

endoplazmatski retikulum (endo- + -plazma i lat. reticulum: mrežica), sustav plosnatih šupljina ili ...

Claude, Albert

Claude [klo:d], Albert, belgijsko-američki liječnik i citolog (Longlier, Belgija, 24. VIII. 1898 – Bruxelles, ...

membrane

membrane (lat. membrana: opna). 1. U biologiji, zajednički naziv za mnoge tvorbe različite građe koje ...

protoplast

protoplast (proto- + -plast), živa tvar stanica biljaka, gljiva i bakterija, koja preostaje nakon uklanjanja ...

stanica

stanica, osnovna građevna, funkcionalna i reprodukcijska jedinica života; najniža organizacijska razina ...

žlijezde

žlijezde (lat. glandulae), pojedinačne stanice ili složeni organi sa sposobnošću stvaranja i izlučivanja ...