Upit elocutio, pronađeno natuknica: 5

elocutio

elocutio [e:loku:'ci·o] (lat.), jedan od pet aspekata od kojih se, po Ciceronu, sastoji umijeće uvjerljiva ...

Ciceron, Marko Tulije

Ciceron, Marko Tulije (latinski Marcus Tullius Cicero [ma:'rkus tu'l:i·us ki'kero:], rimski govornik, ...

invencija

invencija (lat. inventio: izumijevanje, pronalaženje). 1. Domišljatost, stvaralačka mašta, sposobnost ...

izraz

izraz (lat. enuntiatio, elocutio). 1. Riječ (naziv), skup riječi (sintagma) ili rečenica (izričaj, ...

retorika

retorika (grč. ῥητοριϰὴ τέχνη: govornička vještina), umijeće i teorija govorenja. Nastala je u okviru ...